časopisa, R. (2021). Emerson obeležava100 godina inovacija u klimatizaciji i hlađenju primenom tehnologije Copeland™. KGH – Klimatizacija, Grejanje, HlađEnje, 50(3), 77-78. Preuzeto od https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/6676