časopisa, R. 2021 Sep 20. Emerson obeležava100 godina inovacija u klimatizaciji i hlađenju primenom tehnologije Copeland™. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje. [Online] 50:3