časopisa, Redakcija. " Emerson obeležava100 godina inovacija u klimatizaciji i hlađenju primenom tehnologije Copeland™" KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje [Online], Godina 50 Broj 3 (20 September 2021)