Ćehajić, N., Pavić, M., Hafizović, S., & Fejzić, J. (2022). Aplikacija mikro i malih kogeneracijskih postrojenja sa različitim tehnologijama. KGH – Klimatizacija, Grejanje, HlađEnje, 51(1), 87-99. Preuzeto od https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/6727