Ćehajić, N., Pavić, M., Hafizović, S., & Fejzić, J. 2022 Feb 24. Aplikacija mikro i malih kogeneracijskih postrojenja sa različitim tehnologijama. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje. [Online] 51:1