Ćehajić, Nurdin, Maja Pavić, Sabiha Hafizović, & Jasmin Fejzić. " Aplikacija mikro i malih kogeneracijskih postrojenja sa različitim tehnologijama." KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje [Online], 51.1 (2022): 87-99. Web. 25 Jun. 2022