Ćehajić, Nurdin, Pavić, Maja, Hafizović, Sabiha, I Fejzić, Jasmin. " Aplikacija mikro i malih kogeneracijskih postrojenja sa različitim tehnologijama" KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje [Online], Godina 51 Broj 1 (24 February 2022)