Ranđelović, I., Todorović, B., & Krstić, A. (2016). Uticaj vetra na raspodelu pritisaka u zgradama. KGH – Klimatizacija, Grejanje, HlađEnje, 30(4), 61-64. Preuzeto od https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/790