Ranđelović, I., Todorović, B., & Krstić, A. 2016 Nov 25. Uticaj vetra na raspodelu pritisaka u zgradama. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje. [Online] 30:4