Ranđelović, Ivan, Branislav Todorović, & Aleksandra Krstić. " Uticaj vetra na raspodelu pritisaka u zgradama." KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje [Online], 30.4 (2001): 61-64. Web. 15 Jul. 2020