Ranđelović, Ivan, Todorović, Branislav, I Krstić, Aleksandra. " Uticaj vetra na raspodelu pritisaka u zgradama" KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje [Online], Godina 30 Broj 4 (25 November 2016)