Matematički model i kompjuterski program za proračun kapaciteta rashladnih komora

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Risto Ciconkov Samoil Ciconkov

Apstrakt

Razrađena je struktura toplotnih dobitaka rashladne komore koja se sastoji od transmisije (prelaz toplote preko zidova), hlađenja i disanja prehrambenih proizvoda, infiltracije spoljašnjeg vazduha, električnog osvetljenja, prisustva ljudi i od rada ventilatora vazdušnih hladnjaka. Svi toplotni dobici su izraženi matematičkim formulama koje čine matematički model procedure za kompletan proračun. Metodologija proračuna zasnovana je na literaturi koju je objavio ASHRAE, na osnovu koje je izrađen kompjuterski program čije je korišćenje jednostavno i interaktivno. Program ima univerzalnu primenu jer se može koristiti za sve vrste rashladnih komora. Prikazan je i konkretni primer u obliku izveštaja iz
kojeg se mogu videti mnogi detalji metodologije proračuna rashladnog kapaciteta.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
CICONKOV, Risto; CICONKOV, Samoil. Matematički model i kompjuterski program za proračun kapaciteta rashladnih komora. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje, [S.l.], v. 38, n. 4, p. 37-39, jan. 2017. ISSN 2560-340X. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/1220>. Datum pristupa: 29 feb. 2020
Sekcija
Tematski članci

Reference

[1] Ciconkov, R.; Refrigeration – Solved Examples, Mašinski fakultet, Skopje, 2004.
[2] *** ASHRAE Handbook – Fundamentals, American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, Atlanta, USA, 2005.
[3] *** ASHRAE Handbook – Refrigeration, American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, Atlanta, USA, 2006.
[4] Vujić, S. i dr., Rashladni uređaji, Mašinski fakultet, Beograd, 1990.
[5] Ciconkov, R.; Refrigeration Software, programski paket, Mašinski fakultet, Skopje, www.unet.com.mk/refrigeration,1980–2009.