Uvodnik

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Branislav Todorović

Apstrakt

Autor u uvodniku objašnjava zbnačaj aktivnosti Saveza mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije u osnivanju Društva za sunčevu energiju Srbije. Društvo za sunčevu energiju Srbije će posebnu pažnju posvetiti povezivanju naučnog i istzraživačkog rada sa primenom u praksi.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
TODOROVIĆ, Branislav. Uvodnik. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje, [S.l.], v. 8, n. 2, p. 21, oct. 2016. ISSN 2560-340X. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/14>. Datum pristupa: 20 sep. 2020
Sekcija
Uvodnik