Stručna terminologija

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Redakcioni odbor

Apstrakt

U članku su tabelarno prikazi strtučni termini iz oblasti KGH sa prevodima na 7 jezika što omogućava korisnicima rečnika da se lakše snalaze u stručnoj literaturi i profesionalnoj komunikaciji.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
ODBOR, Redakcioni. Stručna terminologija. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje, [S.l.], v. 2, n. 3, p. 69, feb. 2017. ISSN 2560-340X. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/1708>. Datum pristupa: 03 june 2020
Sekcija
Stručna terminologija