Propisi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Redakcioni odbor

Apstrakt

Od Jugoslovenskog zavoda za standardizaciju dobili smo više predloga standarda iz oblasti Toplotne tehnike u visokogradnji, od kojih smo za štampanje odabrali Račun i kontrolu ventilacionog bilansa stana, koji spada u tematski okvir našeg časopisa.
Ukoliko čitaoci budu imali predloge za izmenu ili dopunu ovog predloga standarda, molimo ih da svoja mišljenja pošalju na adresu Jugoslovenskog zavoda za standardizaciju, 11000 Beograd, Cara Uroša 54.
Tekst ovog predloga standarda nismo, kao što je uobičajeno za sve tekstove koje štampamo, ni redigovali niti lektorisali, već ga objavljujemo u obliku u kome je distribuisan.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
ODBOR, Redakcioni. Propisi. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje, [S.l.], v. 2, n. 3, p. 60-63, feb. 2017. ISSN 2560-340X. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/1712>. Datum pristupa: 03 june 2020
Sekcija
Propisi