Buka klimatizacionih postrojenja (II)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Husnija Kurtović

Apstrakt

U članku su dati primera proračuna raznih nivoa i merenja buke u ranim delovima procesa ventilacije.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
KURTOVIĆ, Husnija. Buka klimatizacionih postrojenja (II). KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje, [S.l.], v. 2, n. 3, p. 9-16, feb. 2017. ISSN 2560-340X. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/1713>. Datum pristupa: 02 june 2020
Sekcija
Tematski članci

Reference

[1] Beranek, L. L.: Noise reduction, McGraw-Hill Book Comp. 1960.
[2] Harris, C. M.: Handbook of noise control, McGraw-Hill Book Comp. 1957.
[3] Acoustic Noise Measurements, Tehničke publikacije firme Brüel & Kjaer.
[4] Sharland, I. j.: The Control of Noise in Ventilating Systems, Tehničke publikacije firme Woods Ltd.
[5] Pejović M.: Proračun buke u instalacijama sa ka­nalnim razvodom vazduha, KGH. br. 1/ 1973.
[6] Tehnička uputstva i prospekti firme Trox.