Upotreba geotermalne energije u organskom Rankinovom ciklusu (ORC)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Milena Otović Mirko Komatina Nedžad Rudonja Uroš Milovančević Srđan Otović Snežana Stevanović

Apstrakt

U ovom radu je razmatrana mogućnost korišćenja geotermalne energije na teritoriji Republike Srbije u sistemima koji rade po organskom Rankinovom ciklusu (ORC) sa R245fa kao radnim fluidom. Iako je najčešći geotermalni resurs koji se može sresti na teritoriji RS voda umerene temperature, kao toplotni izvor za pogon ovog sistema usvojena je geotermalna voda sa lokaliteta Vranjska banja sa najvišom temperaturom od 96 °C. Ovaj sistem je upoređen sa konvencionalnim sistemom za proizvodnju električne energije iste snage (Rankinov ciklus sa vodom kao radnim fluidom i kotlom na ugalj), u cilju izračunavanja smanjenja količine emisije CO 2 u atmosferu na godišnjem nivou usled sagorevanja konvencionalnog goriva, kao i ušteda u njegovoj potrošnji.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
OTOVIĆ, Milena et al. Upotreba geotermalne energije u organskom Rankinovom ciklusu (ORC). KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje, [S.l.], v. 46, n. 3, p. 233-236, sep. 2017. ISSN 2560-340X. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/2890>. Datum pristupa: 01 july 2022
Sekcija
Tematski članci

Reference

[1] *** http://www.infinityturbine.com/general-info.html
[2] *** http://www.honeywell-orc.com/about-orc-system- s/#orc-overview
[3] *** http://www.renewableenergyworld.com/rea/tech/ geothermal-energy/geoelectricity
[4] Chen, H., D. Y. Goswami, E. K. Stefanakos, A review of thermodynamic cycles and working fluids for the conversion of low-grade heat, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 14 (2010), issue 9, pp. 3059–3067.
[5] Hettiarachchi, H. D. M., M. Golubovic, W. M. Worek,Y. Ikegami, Optimum design criteria for an Organic Rankine cycle using low-temperature geothermal heat sources, Energy, Volume 32 (2007), issue 9, pp. 1698–1706.
[6] Wang, X., X. Liu, C. Zhang, Parametric optimization and range analysis of Organic Rankine Cycle for binary-cycle geothermal plant, Energy Conversion and Management, Volume 80 (2014), pp. 256–265.
[7] Toffolo, A., A. Lazzaretto, G. Manente, M. Paci, A multi-criteria approach for the optimal selection of working fluid and design parameters in Organic Rankine Cycle systems, Applied Energy, Volume 121 (2014), pp. 219–232.
[8] Astolfi, M., M. C. Romano, P. Bombarda, E. Macchi, Binary ORC (organic Rankine cycles) power plants for the exploitation of medium-low temperature geothermal sources – Part A: Thermodynamic optimization, Energy, Volume 66 (2014), pp. 423–434.
[9] Martinović, M., S. Andrejević, A. Saljnikov, M. Komatina, N. Rudonja, Z. Stevanović, Hidrogeotermalni resursi i toplotne pumpe – toplifikaciona alternativa Srbije, Zbornik radova sa 39. Kongresa o KGH, SMEITS, Beograd, Srbija, 2008, strane 314–320.
[10] *** REFPROP, NIST Standard Reference Database 23, Version 7.0, Beta version 7/30/02.

Najčitanije od istog autora