Određivanje sadržaja vlage u otpadnom gasu – standardna referentna metoda i metoda materijalnog bilansa

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Marko Pavlović Sandra Petković Milan Gojak Mihailo Gigov Veselin Anđelković Lazar Anđelić

Apstrakt

U radu je prikazano poređenje rezultata dobijenih standardnom referentnom metodom (SRM) za određivanje sadržaja vlage u otpadnom gasu prema standardu SRPS EN 14790:2009 i metodom materijalnog bilansa (MB) vlage iz uglja. Merenja su sprovedena u TE „Nikola Tesla“, TE „Kostolac“ i TE „Kolubara“ odakle su istovremeno uzeti i reprezentativni uzorci uglja za ispitivanje. Metoda materijalnog bilansa bazirana je na stehiometrijskim odnosima, poznavanju tehničke i elementarne analize uglja kao i analize otpadnog gasa. Potrebne smernice za proračun preuzete su iz standarda SRPS M.E2.203:1980, a analize uzoraka vršene su u Laboratoriji za zaštitu životne i radne sredine i Laboratoriji za čvrsta goriva Rudarskog instituta. Poređenjem rezultata dobijenih na osnovu standardne referentne metode i metode materijalnog bilansa utvrđeno je dobro slaganje rezultata sa odstupanjem manjim od 8%. Shodno tome metoda materijalnog bilansa se može smatrati dovoljno pouzdanom da u određenim slučajevima zameni metodu SRM uzimajući u obzir složenost aparature i ponekad nepristupačnost mernih mesta.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
PAVLOVIĆ, Marko et al. Određivanje sadržaja vlage u otpadnom gasu – standardna referentna metoda i metoda materijalnog bilansa. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje, [S.l.], v. 46, n. 3, p. 239-242, sep. 2017. ISSN 2560-340X. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/2891>. Datum pristupa: 01 july 2022
Sekcija
Tematski članci

Reference

[1] *** Uredba o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje, Službeni glasnik Republike Srbije 6/16, 2016.
[2] *** SRPS EN 14181:2015, Emisije iz stacionarnih izvora – Obezbeđenje kvaliteta automatskih mernih sistema, Institut za standardizaciju Srbije, 2015.
[3] *** Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on Industrial Emissions (Integrated Pollution Prevention and Control), European Commission, 2010.
[4] *** Technical Guidance Note M20, Quality assurance of continuous emission monitoring systems – application of EN 14181 and BS EN 13284-2, Environment Agency UK, 2015.
[5] *** SRPS EN 14790:2009, Emisije iz stacionarnih izvora – Određivanje vodene pare u ventilacionim otvorima, Institut za standardizaciju Srbije, 2009.
[6] *** SRPS M.E2.203:1980, Kotlovska postrojenja – Termotehnička ispitivanja, Institut za standardizaciju Srbije, 1980.
[7] *** SRPS CEN/TS 14793:2010, Stacionarni izvori emisije – Procedura intralaboratorijske validacije alternativne metode u poređenju sa referentnom metodom, Institut za standardizaciju Srbije, 2010.