Razgovor o zgradama neto nulte potrošnje energije

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Redakcija časopisa

Apstrakt

Razgovori i polemike afirmisanih stručnjaka o nekoj od važnijih tema iz oblasti kojom se oni bave – uvek izazivaju pažnju njihovih kolega. Što su teme aktuelnije i važnije, a sagovornici kompetentniji za njihovo tretiranje – to su diskusije, tribine, paneli, okrugli stolovi – kako god se zvale forme razmene mišljenja o tim temama – važniji, korisniji i zanimljiviji za praćenje.
Časopis „KGH” je sredinom 90-tih pokušao da održi redovnost jedne takve rubrike, ali okolnosti nažalost to nisu omogućile. Sada se ukazala prilika da rubriku Okrugli sto pokrenemo prilogom
vrednim pažnje, preuzetim iz junskog broja časopisa ASHRAE Journal, čije preštampavanje nam je redakcija toga časopisa ljubazno odobrila.*

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
ČASOPISA, Redakcija. Razgovor o zgradama neto nulte potrošnje energije. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje, [S.l.], v. 46, n. 4, p. 337-343, nov. 2017. ISSN 2560-340X. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/3191>. Datum pristupa: 29 may 2023
Sekcija
Okrugli sto

Reference

Prevedeno sa dozvolom ASHRAE-a. © ASHRAE Journal zadržava sva prava. Prevod i objavljivanje časopis „KGH”. ASHRAE ne odgovara za kvalitet prevoda. Za originalan tekst na engleskom, kontaktirajte ASHRAE, 1791 Tullie Circle, NE, Atlanta, GA 30329-2305 USA, www.ashrae.org”.