Upravljanje energijom u cilju njenog racionalnog korišćenja u zgradama

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Branislav Todorović

Apstrakt

Upravljanje energijom u zgradama postoji u svim fazama projektovanja korišćenja zgrada. Ono počinje postupkom projektovanja, u skladu sa
jugoslovenskim standardom koji se odnosi na zahteve za specifičnim toplotnim gubicima i ostale toplotne karakteristike. Pošto je zgrada definisana, tokom projektovanja grejnih i klimatizacionih instalacija, upravljanje energijom se nastavlja kroz izračunavanje grejnog i rashladnog opterećenja.
Za grejni sistem, spoljna projektna temperatura je najvažniji podatak. Ona mora biti viša od one koja je danas u mnogim gradovima u zemlji, imajući u vidu nove poglede na energetsku situaciju u svetu i potrebu njene racionalne potrošnje.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
TODOROVIĆ, Branislav. Upravljanje energijom u cilju njenog racionalnog korišćenja u zgradama. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje, [S.l.], v. 19, n. 4, p. 39-42, nov. 2017. ISSN 2560-340X. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/3221>. Datum pristupa: 17 july 2024
Sekcija
Tematski članci

Reference

[1] TODOROVIĆ. B.: Energetika Beograda, Monografija. Mašinski fakulte, Beograd. 1985.
[2] * * * : Cooling Load calculation for buildings, Nederlandse Norm, Nederlands Normalisatie-Institut, NEN S067, 1985.
[3] TODOROVIĆ, B., TODOROVIĆ, M.: Directions of future development in building environment technology, Kongres AIRAM, Adelaide, 1990.
[4] * * * : Metode proračuna koeficijenata prolaza toplote u zgradama, Jugoslovenski standard JUS V. J5.510 Beograd. 1987.
[5] * * * : Metode proračuna karakteristika toplotne stabilnosti spoljašnjih građevinskih konstrukcija zgrada za letnje razdoblje, Jugoslovenski stan­dard JUS V.7S.530, Beograd, 1980.
[6] * * * : Tehnički uslovi za projektovanje i građenje zgrade, Jugoslovenski standard JUS U.75.600, Beograd, 1987.
[7] TODOROVIĆ, B., ČURĆIJA. D.: Izračunavanje toplotnog, opterećenja prostorije od sunčevog, zračenja korišćenjem metode negativnih dobitaka, "KGH", br 4, 1985.

Najčitanije od istog autora