Danas je neprihvatljiva zgrada bez urađenog tehničkog prijema

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Andres Sepulveda

Apstrakt

Stanari, vlasnici i upravnici zgrada imaju koristi od udobne, bezbedne, pouzdane, efikasne i dobro održavane zgrade. Međutim, mnoge zgrade, pa čak i one koje su dobro projektovane i izgrađene, ne ispunjavaju trenutne (sadašnje) operativne zahteve projekta, ponekad zbog toga što ti zahtevi nisu bili jasno utvrđeni u odgovarajućoj fazi projekta, a ponekad i zbog toga što niko nije proverio da li su usklađeni sa zahtevima tokom projekta ili životnog veka zgrade.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
SEPULVEDA, Andres. Danas je neprihvatljiva zgrada bez urađenog tehničkog prijema. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje, [S.l.], v. 47, n. 1, p. 115-118, feb. 2018. ISSN 2560-340X. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/3341>. Datum pristupa: 01 july 2022
Sekcija
Standardi u grejanju, hlađenju i klimatizaciji

Reference

[1] *** Standard 202-2013, Commissioning Process for Buildings and systems, ASHRAE, 2013.
[2] *** Guideline 0.2-2015, Commissioning Process for Existing Systems and Assemblies, ASHRAE, 2015.
[3] *** Guideline 0-2013, The Commissioning Process, ASHRAE, 2013.
[4] *** Guideline 3-2006, Exterior Enclosure Technical Requirements For the Commissioning Process, NIBS, 2006.
[5] *** Guideline 1.4-2014, Procedures for Preparing Facility Systems Manuals, ASHRAE, 2014.
[6] *** Guideline 1.1-2007, HVAC&R Technical Requirements for the Commissioning Process, ASHRAE, 2007.
[7] *** Guideline 111-2008, Measurement, Testing, Adjusting, and balancing of Building HVAC systems, ASHRAE, 2008.
[8] *** Guideline 1.4-2014, Procedures for Preparing Facility Systems Manuals, ASHRAE, 2014.
[9] *** Commissioning Codes, CIBSE, UK.
[10] *** The Building Commissioning Handbook, BCxA, third edition.