Drugo preinačenje Direktive o energetskim karakteristikama zgrada (DEKZ)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Jaap Hogeling Anita Derjanetcz

Apstrakt

Države članice su potvrdile politički dogovor o revidiranoj DEKZ dana 31. januara 2018, tako da je zakonodavni proces u završnoj fazi više od godinu dana nakon što je u novembru 2016. godine Evropska komisija obelodanila svoj predlog u okviru paketa „Čista energija za sve Evropljane“1). Evropski parlament (EP) će odobriti formalan zakonski tekst aprila 2018, a države članice će imati 20 meseci da ga prenesu u svoja nacionalna zakonodavstva. U ovom članku je dat pregled nekih važnih promena i stavova za koje se REHVA zalaže tokom zakonodavnog procesa i koje će nastaviti da unapređuje u fazi primene na nacionalnom nivou.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
HOGELING, Jaap; DERJANETCZ, Anita. Drugo preinačenje Direktive o energetskim karakteristikama zgrada (DEKZ). KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje, [S.l.], v. 47, n. 3, p. 243-245, sep. 2018. ISSN 2560-340X. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/3727>. Datum pristupa: 01 july 2022
Sekcija
REHVA - KGH info