Projektovanje temeljnog energetskog renoviranja sa preduslovima za postizanje zgrade nula emisije CO2

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ljubomir Janković

Apstrakt

U ovom radu je opisana saradnja industrije i univerziteta u unapređenju sertifikovanog sistema „Passivhaus” za renoviranje i usmeravanje ka postizanju statusa zgrade nula emisije CO2. Ovaj sistem je prvobitno razvijen za izgradnju kuća na licu mesta uz korišćenje nepromenljive debljine izolacije i za sadašnje klimatske uslove u Velikoj Britaniji. Saradnja sa univerzitetom doprinela je razvoju proizvoda koji se može prilagoditi različitim zgradama i budućim klimatskim uslovima, a to se postiže višeciljnom optimizacijom. Ovaj proces uzima u obzir emisiju CO2 i ugodnost kao funkcije koje treba optimizovati i primenjuje više projektnih promenljivih vrednosti tako što koristi diskretne vrednosti u određenom rasponu tih promenljivih i kao proizvod daje više kombinacija za jedan projekat. Na ovim kombinacijama se vrše dinamičke simulacije i tako se dobija rešenje prostora, koji zatim pretražuje genetski algoritam u potrazi za optimalnim rešenjima. Dijagram rezultata daje niz kompromisnih rešenja na osnovu kojih projektni tim poboljšava sistem renoviranja i priprema ga za nula emisiju CO2. Pored optimizacije projekta, proporcionalno povećanje ovog sistema omogućeno je pomoću 3D laserskog skeniranja na licu mesta, tj. na samoj lokaciji, čime se omogućava prelazak na rešenje van lokacije razvijeno u „letećim fabrikama”. U radu se opisuje praktična primena ovog procesa na projekat za renoviranja dve spojene porodične kuće.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
JANKOVIĆ, Ljubomir. Projektovanje temeljnog energetskog renoviranja sa preduslovima za postizanje zgrade nula emisije CO2. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje, [S.l.], v. 47, n. 3, p. 247-253, sep. 2018. ISSN 2560-340X. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/3728>. Datum pristupa: 01 july 2022
Sekcija
Tematski članci

Reference

[1] *** DB (2016) DesignBuilder Building Simulation Software. DesignBuilder Software Ltd. Available at: http:// www.designbuilder.co.uk (Accessed: 24 May 2016).
[2] Huws, H., L. Jankovic, (2013) ‘Implications of Climate Change and occupant behaviour on future energy demand in a zero carbon house’. In Proceedings of IBPSA Building Simulation 2013 Conference, 25th – 30th August 2013, Chambery, France.
[3] *** IES (2015) VE for Engineers. Integrated Environmental Solutions Ltd. Available at: https://www.iesve. com/software/ve-for-engineers (Accessed: 24 May 2016).
[4] *** NREL (2016) EnergyPlus. National Renewable Energy Laboratory. Available at: https://energyplus.net/ (Accessed: 24 May 2016).
[5] Reeves, B. R., G. R. Martin, (1989) The structural condition of Wimpey No-Fines low-rise dwellings. Building Research Establishment, Garston, Watford.
[6] Zhang, Y. (2016) JEPlus+EA optimisation GUI for EnergyPlus and TRNSYS. Available at: http://www.jeplus. org/ (Accessed: 24 May 2016)