Analiza i sinteza simulatora procesa sistema za klimatizaciju, grejanje i hlađenje (KGH)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Irena Veljanović Goran Kvaščev

Apstrakt

U ovom radu je opisan postupak sinteze simulatora procesa sistema za klimatizaciju, grejanje i hlađenje (KGH) uz pomoć paketa Matlab/Simulink PLC coder. Zatim su, korišćenjem softverskog alata TIA Portal kompanije Siemens, realizovane regulacija i vizuelizacija datog procesa, sa ciljem pružanja pomoći inženjerima u njihovom radu, tako da prvo mogu da probaju različite vrste regulacije na simulatoru, a kasnije tek na stvarnom procesu. Takav način rada bi smanjio troškove, ali i vreme puštanja u rad.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
VELJANOVIĆ, Irena; KVAŠČEV, Goran. Analiza i sinteza simulatora procesa sistema za klimatizaciju, grejanje i hlađenje (KGH). KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje, [S.l.], v. 47, n. 3, p. 285-290, sep. 2018. ISSN 2560-340X. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/3731>. Datum pristupa: 01 july 2022
Sekcija
Tematski članci

Reference

[1] Haines, R. W., C. L. Wilson, HVAC System Design Handbook, 4th editon, 2003.
[2] Mataušek, M. R., G. S. Kvaščev, A unified step response procedure for autotuning of PI controller and Smith predictor for stable processes, Journal of Process Control, Volume 13, pp. 787-800, December 2003.
[3] Kvascev, G. S., V. Dj. Vlatkovic, Z. M. Djurovic, A wide pulse response procedure for tuning of PD/PID controller for integrating processes, ICAICE2015, International Conference on Artificial intelligence and control engineering, Paris, 2015.
[4] Turajlić, S., Programibilni logički kontroleri, 2011.
[5] Turajlić, S., Upravljanje procesima, 2011.
[6] ***, Siemens, Simulink PLC Coder.
[7] ***, Siemens, S7-1500 Programmable Controler System Manual.
[8] Kvaščev, G., S. Vujnović, Materijali sa predavanja predmeta Upravljanje industrijskim procesima, 2016.
[9] Kvaščev, G., S. Vujnović, Materijali sa predavanja predmeta Upravljanje u realnom vremenu, 2017.
[10] Đurović, Ž., A. Marjanović, Materijali sa predavanja, 2015.
[11] http://www.industry.siemens.com