Analiza opravdanosti izgradnje postrojenja na biomasu kao baznog izvora daljinskog sistema grejanja Novog Sada

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Bojana Simonović Aleksandar S. Anđelković Miroslav Kljajić

Apstrakt

Savremeno društvo i dalje najveći deo energije obezbeđuje upotrebom fosilnih goriva. Pogodnosti njihovog korišćenja u ovom trenutku se ne može odreći ni jedna privreda u svetu, ali negativni aspekti i neprestani rast tržišnih cena podstiču težnju da budu zamenjeni obnovljivim izvorima energije. Srbija poseduje značajan ali još uvek nedovoljno iskorišćen potencijal obnovljivih izvora energije. Direktivom 2009/28/EC Srbiji je postavljen ambiciozni cilj da do 2020. godine poveća učešće obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji finalne energije na 27%. Najveći udeo mogla bi imati biomasa, od koje bi se moglo proizvoditi oko četvrtine ukupne energije. Preduslov navedenih stremljenja podrazumeva da se dobijanje energije iz biomase realizuje na termoenergetskim postrojenjima visokih energetskih performansi i povoljnih ekoloških i ekonomskih pokazatelja. S obzirom da Novi Sad poslednjih deset godina nema bazni izvor toplotne energije, ideja je da se izgradi postrojenje koje koristi biomasu kao gorivo, što bi bio značajan pomak u dostizanju ciljeva korišćenja obnovljivih izvora energije.
Predmet istraživanja je analiza opravdanosti izgradnje baznog toplotnog izvora na biomasu u okviru daljinskog sistema grejanja Novog Sada. Opisana je gradska mreža energetskih objekata, postojeći bazni izvor i moguća strategija razvoja, u okviru koje je obrazložena svrha izgradnje novog baznog izvora. Sprovedena je analiza energetskih potencijala raspoložive biomase u Republici Srbiji a posebno u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini i izvršena uporedna tehno-ekonomska analiza tri varijante postrojenja na biomasu.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
SIMONOVIĆ, Bojana; ANĐELKOVIĆ, Aleksandar S.; KLJAJIĆ, Miroslav. Analiza opravdanosti izgradnje postrojenja na biomasu kao baznog izvora daljinskog sistema grejanja Novog Sada. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje, [S.l.], v. 47, n. 4, p. 357-365, nov. 2018. ISSN 2560-340X. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/4067>. Datum pristupa: 01 july 2022
Sekcija
Tematski članci

Reference

[1] *** JKP „Novosadska Toplana“, Strategija razvoja JKP „Novosadska toplana“ do 2021. godine sa vizijom razvoja mogućih pravaca razvoja do 2032.godine, Novi Sad 2010.
[2] *** Dokumentacija preuzeta u JKP „Novosadska toplana“ u Novom Sadu.
[3] *** World Bioenergy Association (2015), Bioenergy action plan Vojvodina.
[4] *** Univerzitet u Beogradu i Rudarsko-geološki fakultet (2013), Nacrt strategije razvoja energetike Republike Srbije za period do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine, Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine.
[5] Janić, T., B. Milenković, M. Brkić, Z. Janjatović, D. Pavlović, Z. Gluvakov (2012), Energetska efikasnost i analiza potencijala biomase u opštini Bor, UNDP – Srbija. kgh 4/2018 365
[6] *** CEWEP, A decade of Waste-to-Energy in Europe, Brisel 2013.
[7] *** Službeni glasnik RS, broj 84/04 (2009), Uredba o merama podsticaja za proizvodnju električne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije i kombinovanom proizvodnjom električne i toplotne energije, Vlada Republike Srbije
[8] Schneider, D. R., D. Lončar, Ž. Bogdan (2010), Cost Analysis of Waste-to-Energy Plant, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu.
[9] *** Serbia Energy (2015), Srbija: Analiza troškova proizvodnje električne energije u okviru harmonizacije sa propisima EU iz oblasti životne sredine, troškova TE i trgovine energijom.
[10] *** Službeni glasnik RS, broj 25/2015 (2015), Uredba o vrstama zagađivanja, kriterijumima za obračun naknade za zagađivanje životne sredine i obaveznicima, visini i načinu obračunavanja i plaćanja naknade, Vlada Republike Srbije.
[11] *** BioRES project (2016), Price overviews of woody bioenergy products in Serbia.
[12] Simović, B., Studija izvodljivosti izgradnje postrojenja na biomasu kao baznog izvora daljinskog sistema grejanja Novog Sada, master rad, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad 2018.