Degazacija i uloga vazduha u zatvorenim sistemima za grejanje i hlađenje

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Helmut Brinkmann

Apstrakt

Godine 2017, u Parizu je uspešno okončana Svetska konferencija o klimi koja je posebno naglasila odgovornost svih ekonomskih sektora da primenjuju mogućnosti uštede CO2 i da osmišljavaju dalja rešenja i pristupe. Kao nemačka kompanija srednje veličine, Reflex Winkelmann GmbH podržava usvojene ciljeve međunarodne zajednice u oblasti ublažavanja klimatskih promena i nacionalne ciljeve Savezne vlade u oblasti zatvorenih sistema grejanja i hlađenja, obezbeđujući energetski efikasne i održive proizvode tako što se u jezgru naše aktivnosti nalaze oprobane i proverene tehnologije i pionirske inovacije. U vezi sa tim, bitan element osnovnog funkcionisanja jednog sistema za grejanje i isporuku hladne vode je stalno uklanjanje vazduha i gasova iz sistema, jer njihovo prisustvo u znatnoj meri ugrožava funkcionisanje i rad sistema koji su zasnovani na korišćenju vode – sve do tačke otkaza i uključujući i sam otkaz.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
BRINKMANN, Helmut. Degazacija i uloga vazduha u zatvorenim sistemima za grejanje i hlađenje. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje, [S.l.], v. 48, n. 1, p. 82-89, mar. 2019. ISSN 2560-340X. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/4336>. Datum pristupa: 05 july 2022
Sekcija
Tematski članci