Ugrožavanje i zagađivanje čovekove okoline u uslovima agresije NATO-a na Jugoslaviju – iskustva i pouke

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ljubomir Vajda

Apstrakt

Odmah treba istaći da je agresor NATO vodio protiv naše zemlje više neobjavljenih ratova
istovremeno: oružani, psihološki, propagandni, medijski, virtuelni;
najavljivan je i tektonski i na kraju i kao poseban i izuzetno opasan – klimatološki, koji sa
ekološkim spada u paralelne ratove.
Ovde će biti reči o vrstama i sredinama zagađenja sa posebnim osvrtom na izuzetno opasna
udarna zagađenja, koja mogu biti bilo koje vrste, u bilo kojoj sredini i izuzetno velika.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
VAJDA, Ljubomir. Ugrožavanje i zagađivanje čovekove okoline u uslovima agresije NATO-a na Jugoslaviju – iskustva i pouke. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje, [S.l.], v. 48, n. 2, p. 175-176, may 2019. ISSN 2560-340X. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/4771>. Datum pristupa: 29 may 2022
Sekcija
Tematski članci

Reference

.