Potrošnja energije u Beogradu od 1988. do 1994. godine

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Branislav Todorović Atila Novoselac

Apstrakt

U ranijim radovima prvog autora, izložen je pregled potrošnje energije u Beogradu u periodu od 1954. do 1988. godine, u vidu toplotnih bilansa po godinama, za svaku osnovnu grupu potrošača: za lični i opšti sektor, industriju i saobraćaj, sa podelom na vrste korišćenog izvora energije i podacima koji se odnose na krajnji efekat potrošnje (grejanje, hlađenje, topla potrošna voda itd.). U ovom radu je prikazana potrošnja u Beogradu u razdoblju od 1988. do 1994. godine, koje predstavlja period međunarodnih sankcija prema SRJ i embarga na uvoz energetskih izvora.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
TODOROVIĆ, Branislav; NOVOSELAC, Atila. Potrošnja energije u Beogradu od 1988. do 1994. godine. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje, [S.l.], v. 24, n. 4, p. 73-77, nov. 2016. ISSN 2560-340X. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/506>. Datum pristupa: 09 aug. 2020
Sekcija
Tematski članci

Reference

[1] Todorović, Branislav: Energetika Beograda, drugo dopunjeno izdanje, Mašinski fakultet, Beograd, 1982.
[2] Todorović, Branislav: Upravljanje energijom u zgradama, konferencija "Energy Management Strategy and Technique", Commission of the European Communities, 1990.
[3] Todorović, Branislav: "Establishment of Energy Balance for Towns", rad saopšten na skupu ASHRAE, Kansas City, SAD, 1994.
[4] ***: Podaci uprave za energetiku Skupštine grada Beograda