Ultrazvučno merenje protoka i određivanje stvarnih hidrauličnih karakteristika cevovoda

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nenad Miloradović

Apstrakt

Ultrazvučnim meračem protoka , mogu se brzo izmeriti protoci po deonicama u instalacijama KGH. Padovi pritisaka određuju se direktno
merenjem (za precizna), ili preko dijagrama pumpi (za kontrolna) merenja. Na osnovu toga se formira sistem linearnih jednačina, čija rešenja predstavljaju stvame hidrauličke karakteristike cevovoda. Sistem jednačina je zasnovan na Kirfhofovim pravilima. Ukoliko se obavi više merenja nego što je to teorijski potrebno, rezultati se mogu upoređivati. Na osnovu prosečnih vrednosti dobijenih proračunom, usvajaju se stvarne vrednosti za otpore deonica, sa procenjenom greškom. Naveden je i jedan primer iz prakse.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
MILORADOVIĆ, Nenad. Ultrazvučno merenje protoka i određivanje stvarnih hidrauličnih karakteristika cevovoda. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje, [S.l.], v. 25, n. 2, p. 53-58, nov. 2016. ISSN 2560-340X. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/530>. Datum pristupa: 16 july 2024
Sekcija
Tematski članci

Reference

[1] Suchy, H., Babić, M.: Ultrazvučno merilo protoka za merilo toplotne energije, SMEITS, KGH 1, 1990, str. 53-55
[2] *** : Micronics Portaflow MK II, Operation Manual, printed in England
[3] Soko]ov, J. J.: Topliflkacija i toplotne mreže, Energoizdat, Moskva, 1982, prevod, Građevinska knjiga, Beograd, 1985
[4] Đorđević, V.: Dinamika jednodimenzijskih strujanja fluida , Građevinska knjiga, Beograd, 1986.
[5] Korać, V.: Optimizacija i dokazivanje toplotne funkcije zgrada, zbornik radova sa 26. kongresa 0 KGH, SMEITS, Beograd, 1995
[6] Herceg, D., Stojaković, Z.: Numeričke metode linearne algebre, zbirka zadataka, Građevinska knjiga, Beograd, 1989.
[7] CASIO FX-4000 P, Bedienungsanleitung, printed in Japan
[8] IMP, Ljubljana, katolog pumpi.
[9] SEVER, Subotica, katalog pumpi.

Najčitanije od istog autora