Upravljanje kretanjem dima uz pomoć šprinklera u garaži srednje veličine pokrivenom sistemom šprinklera

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Dalia E. Khalil Essam E. Khalil

Apstrakt

U ovom radu, simulator dinamike požara (SDP) korišćen je za simuliranje šprinklera u garaži srednje velišine i za ispitivanje njihovog uticaja na kretanje dima. Uobičajeni pristup koji se koristi u modelovanju merljive dinamike fluida (CFD) za verifikaciju sistema za upravljanje dimom u garaži sa šprinklerima je da se zameni stalna jačina od 8 MW za požar na vozilu sa ustaljenom jačinom od 4 MW, ne uzimajući u obzir fizički efekat aktiviranja šprinkler.
Ispitana su dva osnovna modela slučaja gde je uzet u obzir uticaj šprinklera na požarnu krivu (4 MW), ali u jednom slučaju oblikovan je fizički efekat šprinklera, a u drugom nije. Ovi bazični slučajevi proučavani su sa dva sistema za odvođenje dima; tačnije, kanalskim i impulsnim sistemom ventilacije.
Iz rezultata je utvrđeno da je aktiviranje šprinklera drastično smanjilo vidljivost na nivou posetilaca. Nakon aktiviranja šprinklera, kretanje vodenih čestica na dole svojom silom je spuštalo sloj dima.
Može se zaključiti da provođenje CFD simulacija sistema za upravljanje dimom u garažama sa šprinklerma, ne uzimajući u obzir fizički uticaj vodenih čestica i njihovog uticaja na širenje dima, može dati prividno dobre rezultate i nije ispravan pristup proučavanju efikasnosti sistema za upravljanje dimom.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
E. KHALIL, Dalia; E. KHALIL, Essam. Upravljanje kretanjem dima uz pomoć šprinklera u garaži srednje veličine pokrivenom sistemom šprinklera. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje, [S.l.], v. 48, n. 3, p. 271-275, sep. 2019. ISSN 2560-340X. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/5623>. Datum pristupa: 29 may 2022
Sekcija
Tematski članci

Reference

[1] National Egyptian code for car parks, 2010 (Национални египатски законик за паркиралишта)
[2] NFPA. 2019. NFPA 88, Standard for parking structures.
[3] Report submitted by BRE Department for Communities and Local Government “Fire spread in car parks“, December 2010 (Извештај Британског Министарства заједнице и локалне управе – „Ширење пожара на паркиралиштима“, децембар 2010.године)
[4] National Fire Protection Association. NFPA 204, Guide for smoke and heat venting. Quincy, MA, 1998 (Национална асоцијација за заштиту од пожара, Упутство за елиминацију дима и топлоте)
[5] Dalia Khalil, PhD thesis, Cairo University, January 2019. (Докторска дисертација Далије Калил, Универзитет у Каиру, јануар 2019. године)