Primena industrijskih amonijačnih toplotnih pumpi u proizvodnji slada

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Dragutin Miljković Nebojša Pejić Zoran Stajić

Apstrakt

Ovaj rad predstavlja prikaz sveobuhvatnog rešenja koje podrazumeva ugradnju toplotne pumpe u tehnološkom procesu dobijanja slada. Cilj ugradnje toplotne pumpe je pre svega finansiski efekat od uštede prirodnog gasa koji se koristi u procesu sušenja slada. Pored toga, ovo rešenje ima i uticaj na smanjenje efekata staklene bašte koga izaziva sagorevanje fosilnih goriva. Na osnovu projektnog zadatka dobijenog od strane investitora, data je šema idejnog rešenja na osnovu koje je razrađena detaljna tehnološka šema ugradnje toplotne pumpe. Karakteristično za ovakav tip tehnološkog procesa je da u određenim periodima može da se istovremeno koristi toplota hlađenja (koja predstavlja izvor toplote za toplotnu pumpu) i toplota kondenzacije koja se koristi u tehnološkom procesu za dogrevanje svežeg vazduha U periodu kada je ovo moguće SOR sistema je preko 6.
U ovom slučaju je izabrana amonijačna toplotna pumpa proizvođača SAMIFI. Razmenjivači toplote u rekuperatoru i na otpadnom vazduhu su izabrani tako da zadovoljavaju sve zahteve projektnog zadatka. U krugu hlađenja slada i napojne vode su pločasti razmenjivači. Na osnovu proračuna sistema a prema karakteristikama proizvođača, sračunati su SOR sistema, koji su garantovani od strane izvođača radova Tehnomag-Teco. Na osnovu garantovanih SOR sistema data je analiza očekivanih ušteda prirodnog gasa tj. povrat ulaganja u investiciju toplotne pumpe.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
MILJKOVIĆ, Dragutin; PEJIĆ, Nebojša; STAJIĆ, Zoran. Primena industrijskih amonijačnih toplotnih pumpi u proizvodnji slada. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje, [S.l.], v. 48, n. 3, p. 277-281, sep. 2019. ISSN 2560-340X. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/5624>. Datum pristupa: 29 may 2023
Sekcija
Tematski članci

Reference

[1] Recknagel, Sprenger, Schramek, Čeperković, Grejanje i klimatizacija, Interklima, Vrnjačka Banja
[2] Branislav Živković, Zoran Stajić, Mali termotehnički priručnik; SMEITS 2003, Beograd