Difuzija vodene pare u korelaciji sa toplotnim fluksom kroz zidove klimatizovanog objekta

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Branislav Todorović Maja Radojković

Apstrakt

U članku se analizira četvoroslojna građevinska konstrukcija sa aspekta zaštite od kondenzacije u korelaciji sa toplotnim fluksom. U tom smislu su analizirani mesto ugradnje parne barijere i debljina izolacionog sloja, u cilju dobijanja građevinske konstrukcije koja je zaštićena od kondenzacije, uz neophodne termoizolacione karakteristike. Izolacioni sloj je od mineralne vune, čija je debljina, u ovoj analizi, varirana.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
TODOROVIĆ, Branislav; RADOJKOVIĆ, Maja. Difuzija vodene pare u korelaciji sa toplotnim fluksom kroz zidove klimatizovanog objekta. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje, [S.l.], v. 25, n. 4, p. 47-52, nov. 2016. ISSN 2560-340X. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/580>. Datum pristupa: 09 aug. 2020
Sekcija
Tematski članci

Reference

[1] Đaković, Branislav: Uticaj izolacije na pojavu transporta vlage i formiranje modifikovane atmosfere u rashladnim komorama sa osvrtom na osobine domaćih izolacionih materijala, doktorska disertacija, Mašinski fakultet, Beograd, 1967.
[2] Vujić, Sava: Rashladni uređaji, Mašinski fakultet, Beograd, 1988.
[3] Marjanović, D. Ljiljana: Matematiško-fizičko modeliranje procesa adsorpcije i desorpcije lako isparljivih organskih komponenata u klimatizovanim prostorijama magistarski rad, Mašiinski fakultet, Beograd, 1991.
[4] Nikolić, M. Nataša: Termofizika zgrade, diplomski rad, Mašinski fakultet, Beograd, 1992.
[5] Recknagel, Sprenger: Priručnik za grejanje i klimatizaciju, Građevinska knjiga, Beograd, 1984.
[6] Kalić, Dušan: Zvučna zaštita, toplotna zaštita i zaštita od vlage u građevinarstvu, Institut za ispitivanje materijala, SRS, Beograd, 1969.
[7] Incropera, P. Frank, David P. De Witt: Fundamentals of heat and mass transfer - John Wiley and Sons, New York
[8] Barrer, Richard: Diffusion in and through solids
[9] Kozić, D., Vasiljević, B., Bekavac, V.: Priručnik za termodinamiku - Mašinski fakultet, Beograd, 1990
[10] JUS U.J5.520 -Metoda proračuna difuzije vodene pare u zgradama, Beograd, 1980.
[11] Todorović, Branislav: Projektovanje postrojenja za centralno grejanje, Mašinski fakultet, Beograd, 1993.
[12] JUS U.J5.600, Beograd, 1987.
[13] * * *; ASHRAE FUNDAMENTALS, American Society of Heating and AC Engineers -Fundamentals Handbook, Atlanta, 1985.
[14] Vuksanović, M. Dejan: Prenos toplote konvekcijom sa vertikalnih površina u zatvorenim prostorima, diplomski rad, Mašinski fakultet, Beograd, 1995.
[15] Treybal, R. E.: Mass Transfer Operations, McGraw Hill Book Company, New York