Poređenje efikasnih sistema u različitim klimatskim uslovima

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Alexander Cohr Pachai

Apstrakt

Danas se vode brojne debate o tome koji rashladni sistem i koji rashladni fluid treba koristiti. Izgleda da postoji
tendencija da se ukaže na sve prednosti CO2, ali kakvi su sistemi u kojima se koristi CO2 u poređenju sa drugim
rešenjima? Takođe, da li je CO2 jedino rešenje za sve klimatske zone? U ovom tekstu ćemo napraviti objektivno
poređenje rešenja koja se koriste u različitim klimatskim zonama pod određenim datim uslovima. Razmatraćemo
pretpostave koje koristimo da objasnimo kako se procenjuje efikasnost sistema, a i da objasnimo terminologiju
koja često zbunjuje mnoge korisnike.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
COHR PACHAI, Alexander. Poređenje efikasnih sistema u različitim klimatskim uslovima. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje, [S.l.], v. 48, n. 4, p. 353-349, nov. 2019. ISSN 2560-340X. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/5915>. Datum pristupa: 10 july 2020
Sekcija
Tematski članci