Povećanje energetske efikasnosti klima-komora prema zahtevima direktive ErP

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Dejana Soldo Milan Marković

Apstrakt

Usled velikih energetskih troškova i ekološke brige, raste potreba za primenom energetski efikasnijih sistema, pa
zakonske regulative u području sistemima ventilacije i klimatizacije, pooštravaju kriterijume.
Direktiva o eko dizajnu „Ecodesign Directive 2009/125/EC“ postavlja okvir za određivanje minimalnih
standarda energetske efikasnosti za proizvode koji se odnose na energiju (Energy related products ErP) i ima za
cilj značajno smanjenje emisije štetnih gasova i ukupne potrošnje energije do 2020 godine, i daje smernice za
ekološki prihvatljivo projektovanje koje omogućava značajnu uštedu energije.
U ovom radu predstavljeni su zahtevi direktive ErP i njene posledice, karakteristične veličine o kojima treba
voditi računa prilikom dimenzionisanja; provera usklađennosti klima-komora i pripadajućih elemenata sa
zahtevima direktive ErP, uporedna analiza tri sistema sa stanovišta: usklađenosti sa regulativom, investicionim
troškovima, energetske efikasnosti i isplativosti.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
SOLDO, Dejana; MARKOVIĆ, Milan. Povećanje energetske efikasnosti klima-komora prema zahtevima direktive ErP. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje, [S.l.], v. 48, n. 4, p. 355-359, nov. 2019. ISSN 2560-340X. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/5916>. Datum pristupa: 13 july 2020
Sekcija
Tematski članci

Reference

[1] *** Commission Regulation (EU) No 1253/2014,7 juli 2014
[2] *** Directive 2009/125/EC, oktobar 2009
[3] *** Eurovent Rating Standard RS 6/C/005-2016
[4] *** Eurovent Rating Standard RS 6/C/005-2018
[5] *** Appendix K in the Eurovent Certification Manual Ed. 12 (2016).