Onlajn sastanak članica mreže za Evropu i Centralnu Aziju (ECA) o obuci i kontrolnoj listi za ekološke inspektore

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Redakcija časopisa

Apstrakt

Albanija, Severna Makedonija i Srbija su među zemljama u regionu Evrope i Centralne Azije (ECA) koje su proširile opseg aktivnosti Montrealskog protokola u vezi sa obukom carinskih i policijskih službenika tako da obuka obuhvata i inspektore za zaštitu životne sredine. Srbija je još od 2013. godine uključila u radionice za obuku inspektora za zaštitu životne sredine i od 2017. godine za njih održava godišnje radionice za obuku. Na te njihove radionice za obuku Srbija je pozvala stručnjake iz Hrvatske i Severne Makedonije da podele svoja iskustva. Obuka je obuhvatala inspekciju rashladnih i klimatizacionih sistema u trgovinskim i industrijskim objektima koji kao rashladno sredstvo koriste supstance koje oštećuju
ozonski omotač (HCFC supstance) ili fluorovane gasove sa efektom staklene bašte (HFC supstance). U Srbiji se od inspektora za zaštitu životne sredine očekuje da provere dokumentaciju i oznake na opremi, ali sami ne koriste identifikatore rashladnih sredstva ili detektore isticanja rashladnog sredstva. Albanija je 2018. godine održala dve radionice za obuku ekoloških inspektora na različitim lokacijama. Ta obuka je obuhvatala primenu identifikatora za rashladna sredstva i posetu tehničkim instalacijama i objektima uvoznika rashladnih sredstava. Tokom tih poseta na terenu ekološki inspektori su koristili identifikatore rashladnih sredstava.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
ČASOPISA, Redakcija. Onlajn sastanak članica mreže za Evropu i Centralnu Aziju (ECA) o obuci i kontrolnoj listi za ekološke inspektore. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje, [S.l.], v. 49, n. 3, p. 234-236, sep. 2020. ISSN 2560-340X. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/6073>. Datum pristupa: 29 may 2023
Sekcija
Ozonske strane

Reference

.