Utvrđivanje ujednačenosti temperaturnog i brzinskog polja u opitnoj klima-komori

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Boško Ćosić Branislav Todorović

Apstrakt

U članku je opisan uređaj sa mernom komorom u kojoj se vrše merenja strujno-termičkih parametara vazdušne struje. Merenja u komori su predviđena za opseg temperatura od -30 do +60°C pri brzinama strujanja vazduha od 0 do 30 m/s. Komora je predviđena za postavljanje raznih predmeta koji remete strujanje kao i za merenje pada pritiska kroz različite elemente klimatizacionih sistema. Opisani su konstrukcija i merni instrumenti i komentarisani rezultati  merenja u "praznoj" komori u cilju provere ujednačenosti temperaturnog i brzinskog polja u njoj, kao preduslova za tačnost merenja pri korišćenju raznih predmeta u njoj.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
ĆOSIĆ, Boško; TODOROVIĆ, Branislav. Utvrđivanje ujednačenosti temperaturnog i brzinskog polja u opitnoj klima-komori. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje, [S.l.], v. 27, n. 2, p. 45-49, nov. 2016. ISSN 2560-340X. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/625>. Datum pristupa: 17 feb. 2020
Sekcija
Tematski članci

Reference

[1] Ćosić, B., Z. Spasojević, S. Jevtović Aerodinamički tunel za generisanje atmosferskih uslova, "TEHNIKA" (11 -12,1996) ,8E-12E.
[2] Povh, I. Aeromehaničeskoe eksperiment v mašinstroenie, Mašinstroenie, Moskva, 1974.
[3] Allocca, J., A. Stuart.: Transducers, Reston Publishing Company Inc., Reston, Virginia, 1984.
[4] Stanković, D.: Fizičko-tehnička merenja, Naučna knjiga, Beograd, 1991.
[5] Dantec: Probe catalog, Denmark, 1989.
[6] Ćosić, B. : Tunel za ispitivanje strujanja vazduha u opsegu temperatura i brzina koje se primenjuju u klimatizacionim komorama i kanalima za distribuciju, magistarska teza, Mašinski fakultet, Beograd, 1997.

Najčitanije od istog autora

1 2 > >>