Razvoj dinamičkog modela korišćenja sunčeve energije za pasivno grejanje prostora

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Dragić Mirković LJiljana Simić Marija Todorović

Apstrakt

U radu je prikazan fizički i dinamički matematički model termičkih procesa pasivnog sistema korišćenja sunčeve energije za grejanje prostora i potrošne vode u stambenim zgradama. Određivanje temperaturskog polja u zidovima objekta uzima u obzir prelazne rezime podsistema vazdušni kanal/Trombeov zid. U rešavanju sistema merodavnih jednačina primenjena je metoda konačnih razlika. Za njenu praktičnu primenu razvijeni su numerički postupak i programska podrška koja omogućuje sprovođenje numeričkih eksperimenata u cilju ispitivanja uticaja lokalnih geografskih i meteoroloških uslova, oblika zgrade i njenih geometrijskih karakteristika, unutrašnjih i spoljašnjih projektnih parametara, tehničko-tehnoloških osobina pasivnih komponenti sistema na termičko ponašanje objekta u celini, njegovu energetsku efikasnost i ukupne energetske efekte sistema, kao i vrednosti merodavnih veličina na nivou podsistema, u realnim radnim uslovima, uključujući i prelazne režime.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
MIRKOVIĆ, Dragić; SIMIĆ, LJiljana; TODOROVIĆ, Marija. Razvoj dinamičkog modela korišćenja sunčeve energije za pasivno grejanje prostora. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje, [S.l.], v. 27, n. 2, p. 39-43, nov. 2016. ISSN 2560-340X. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/627>. Datum pristupa: 10 july 2020
Sekcija
Tematski članci

Reference

[1] Todorović, M.S., V. Gburčik., N. Đajić., P. Gburčik, M. Stevanović-Janežić., F. Kosi. : National Information & Technology Transfer Network on New and Renewable Energy Sources, The European Congress on Renewable Energy Implementation, Athens, 1997.
[2] Todorović, M., B. Todorović Novi izvori energije -poglavlje Pasivni sistemi korišćenja sunčeve energije za grejanje, godišnji izveštaj Strateškog naučnoistraživačkog projekta, RZNS -Poljoprivredni i Mašinski fakultet, Beograd, 1982.
[3] Kreith, F., F. Jan Kreider: Principles of Solar Engineering, McGraw-Hill Book Company, New York, 1978.
[4] Kačar, A., L. Simić, M. Todorović: Ispitivanje osetljivosti modela prirodne konvekcije u dvozonskom objektu, 26. kongres o grejanju, hlađenju i klimatizaciji, zbornik radova, SMEITS, Beograd, 1996, str. 359-372.
[5] Todorović, M., N. Milojević izveštaj o ispitivanju i monitoringu pasivnog sunčanog podsistema Opitno-demonstracionog centra CERAK SSNO-a, Izveštaj PF-LIT Cerak 90, Beograd, 1990.

Najčitanije od istog autora