Termička analiza dvostrukih fasada

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Branislav Todorović Nataša Jovanović

Apstrakt

Dvostruke fasade stile zgradu ne samo od spoljne buke i infiltracije spoljašnjeg vazduha, nego utiču i na instalisani kapacitet grejnih i klimatizacionih sistema, a time i na uštedu energije. U radu se proučava toplotni efekat dvostruke fasade za zimske i letnje klimatske uslove južne Evrope (Beograd, 45° severne geagrafske širine). Zaključeno je da toplotni gubici zimi i toplotni dobici leti mogu da se smanje u zavisnosti ad propustljivosti sunčevog zračenja kroz staklo spoljne fasade. Ipak određivanje toplotnog efekta svakog omotača dvostruke fasade zahteva detaljnu analizu zasnovanu na njenim specifičnim karakteristikama koje obuhvataju vrstu konstrukcije i korišćeni materijal.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
TODOROVIĆ, Branislav; JOVANOVIĆ, Nataša. Termička analiza dvostrukih fasada. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje, [S.l.], v. 27, n. 4, p. 55-59, nov. 2016. ISSN 2560-340X. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/649>. Datum pristupa: 09 aug. 2020
Sekcija
Tematski članci

Reference

[1] Kozić, D., B. Vasiljević, V. Bekavac: Priručnik za termodinamiku, Mašinski fakultet, Beograd, 1997.
[2] Malić, D. : Termodinamika i termotehnika, Građevinska knjiga, Beograd, 1963.
[3] Oesterle, E., C. Fischer, R. D. Lieb: Die Dopplete Haut unter der Lupe, CCI, Promoter Verlag (3,4), Germany, 1997.
[4] Recknagel, Sprenger: Grejanje i klimatizacija, Građevinska knjiga, Beograd, 1984.
[5] Todorović, B. : Klimatizacija, SMEITS, Beograd, 1998.
[6] Todorović, B. : Projektovanje postrojenja za centralno grejanje, Mašinski fakultet, Beograd, 1997.
[7] Ziller, C., G. Sedlacek: Naturliche Beluftung eines Hochhauses mit Doppelfassade, Luft und Kaltetechnik, No. 8, C. F. Muller Verlag, Germany, 1996.