Optimalni intervali rada toplotne mreže geotermalnog toplifikacionog sistema

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Veljko Đuričković

Apstrakt

Pravilno projektovana toplotna mreža podrazumijeva da svaka njena dionica radi u optimalnom području, to jest, da su ukupni troškovi svake dionice (investicioni i pogonski) minimalni. Da bi se projektnom dokumentacijom to obezbijedilo, projektant bi trebao da ima informaciju o osnovnim zavisnostima između opterećenja dionice, njenog promjera i troškova. Pri tome treba imati u vidu da je geotermalni toplifikacioni sistem, u poređenju sa klasičnim toplifikacionim sistemom, specifičan, kako po obezbijeđenju toplotne energije, tako i po njenom tretmanu, načinu rada, transportu, distribuciji i korištenju. U radu je izložena metoda određivanja optimalnih intervala rada mreže geotermalnog toplifikacionog sistema.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
ĐURIČKOVIĆ, Veljko. Optimalni intervali rada toplotne mreže geotermalnog toplifikacionog sistema. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje, [S.l.], v. 50, n. 2, p. 45-47, may 2021. ISSN 2560-340X. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/6605>. Datum pristupa: 22 sep. 2021
Sekcija
Tematski članci

Reference

[1] Đuričković, V., Maksimalne vrijednosti toplotnog bilansa toplifikacionog sistema, Termotehnika, 1-2 Beograd, 1985, pp. 55–63.
[2] Đuričković, V., Toplotne mreže, Univerzitetska knjiga. Banja Luka, 1987. p. 97.
[3] Đuričković, V., Z. Ištvanić, Hidraulični proračun inženjerskih cijevnih mreža različitih temperaturnih režima rada, XIX Kongres o grejanju, hlađenju i klimatizaciji, Beograd, 1988. pp. 85–101.
[4] Đuričković, V., Mathematical Approach to the Analysis of Many Years Change of Distric Heating System Heat Capacity, The Second World Congress on Heating, Ventilating, Refrigerating and Air Conditioning – CLIMA 2000, Sarajevo, 1989, Book: Heating Components and Systems, pp. 187–192.
[5] Đuričković, V., Transport vode na veće udaljenosti. Novi pristup hidrauličnom proračunu, Procesing, 95. Tivat, 1995.
[6] *** Katalog proizvođača cijevi Brugg Rohrsysteme.