Tranzicija ka savremenim sistemima daljinskog grejanja – put Novosadske toplane prema 4. i 5. generaciji

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Aleksandar S. Anđelković Dušan Macura Igor Mujan

Apstrakt

U urbanim i gusto naseljenim područjima, sistem daljinskog grejanja (SDG) se smatra optimalnom opcijom za dekarbonizaciju gradova kroz integrisanju različitih vodova OIE i drugih viškova toplote. Područja novog urbanog razvoja ili rekonstrukcije postojećeg obično imaju visoke ambicije u pogledu nivoa energetske efikasnosti, udela obnovljivih izvora energije, odnosno pripadajućih emisija CO2. Međutim, odluka o izboru odgovarajućih energetskih sistema retko je jednostavna, jer zavisi od mnogih tehničkih i netehničkih uslova, kao i individualnog ponašanja relevantnih aktera. U radu je sproveden opis tranzicije kroz hronološki razvoj SGD uopšteno, a na konkretnom primeru SDG u Novom Sadu prikazan je tok planirane tranzicije. Rad daje preporuke za tranziciju SDG kroz implementaciju novih tehnoloških dostignuća sa uspešnim primerima iz prakse koja su relevantna za novosadsko lokalno područje. Na taj način se vrši trasiranje Novosadske toplane ka modernijem sistemu do 2030. godine i daje se preporuka vizije do 2050. godine.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
ANĐELKOVIĆ, Aleksandar S.; MACURA, Dušan; MUJAN, Igor. Tranzicija ka savremenim sistemima daljinskog grejanja – put Novosadske toplane prema 4. i 5. generaciji. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje, [S.l.], v. 51, n. 4, p. 39-43, dec. 2022. ISSN 2560-340X. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/6836>. Datum pristupa: 04 feb. 2023
Sekcija
Tematski članci

Reference

[1] Revesz, A. et al., Developing novel 5th generation district energy networks, Energy, Volume 201, 2020, 117389, https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.117389.
[2] Lund, H. et. al. 4th Generation District Heating (4GDH). Integrating Smart Thermal Grids into Future Sustainable Energy Systems, Energy, Volume 68, 2014, pp. 1-11
[3] Buffa S. et al., 5th generation district heating and cooling systems. A review of existing cases in Europe, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 104, 2019, pp. 504-522
[4] *** Strategija razvoja JKP „Novosadska toplana“ do 2030. godine, Fakultet tehničkih nauka – Centar za energetske inovacije, 2021
[5] Averfalk, H. et al., Transformation Roadmap from High to Low Temperature District Heating Systems: Annex XI final report, International Energy Agency, 2017