Uporedna analiza tri generacije natkritičnih CO2 sistema

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Milica Ivanović Vladimi Černicin Uroš Milovančević Milena Otović Snežana Stevanović

Apstrakt

U radu je sprovedena analiza tri generacije sistema sa R744 kao rashladnim fluidom: osnovnog „booster“ sistema, „booster“ sistema sa paralelnom kompresijom i multi-ejektor sistema. Cilj je bio njihovo poređenje sa stanovišta efikasnosti i potrošnje električne energije. Sprovedena analiza bazirana je na modelu instalacije sa dve grupe isparivača sa temperaturama isparavanja od –30 °C i –10 °C, a sa ukupno 250 kW i 150 kW rashladnog učinka, respektivno. Analiza je sprovedena za klimatske uslove grada Beograda u letnjem periodu kada su očekivane najveće razlike u radu ovih postrojenja. Rezultati su pokazali da u razmatranom periodu svaka sledeća generacija sistema ostvaruje odgovarajuće uštede u potrošnji električne energije.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
IVANOVIĆ, Milica et al. Uporedna analiza tri generacije natkritičnih CO2 sistema. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje, [S.l.], v. 51, n. 4, p. 47-50, dec. 2022. ISSN 2560-340X. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/6837>. Datum pristupa: 04 feb. 2023
Sekcija
Tematski članci

Reference

Bellos E., C. Tzivanidis, A comparative study of CO2 refrigeration systems, Energy Conversion and Management X, 2018,
Lorentzen, G., Revival of carbon dioxide as a refrigerant, International Journal of Refrigeration, 1994;17(5):292-301
Jun Lan Yang, Yi Tai Ma, Sheng Chun Liu, Performance investigation of transcritical carbon dioxide two-stage compression cycle with expander, Energy 32 (2007) 237-245
Aprea, C., A. Maiorino, An experimental evaluation of the transcritical CO2 refrigerator performances using an internal heat exchanger, International Journal of Refrigeration 2008;31(6):1006-1011
Pérez-García V., J. M. Belman-Flores, J. Navarro-Esbrí, C. Rubio-Maya, Comparative study of transcritical vapor compression configurations using CO2 as refrigeration mode based on simulation, Applied Thermal Engineering 51 (2013) 1038-1046
Cavallini, A., L. Cecchinato, M. Corradi, E. Fornasieri, C. Zilio, Two-stage 671 transcritical carbon dioxide cycle optimisation: A theoretical and experimental analysis, International Journal of Refrigeration 2005;28(8):1274-1283
Sarkar, J., N. Agrawal, Performance optimization of transcritical CO2 cycle with parallel compression economization, International Journal of Thermal Sciences 2010;49(5):838-843
Skačanová, K. Z, M. Battesti, Global market and policy trends for CO2 in refrigeration, International Journal of Refrigeration 107, 2019.
Markoski, M., “Rashladni uređaji prvi deo”, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2013.
*** Meteorološki godišnjak, https://www.hidmet.gov.rs/
Ivanović, M., Analiza različitih sistema sa R744 kao rashladnim fluidom, Master rad, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2020.