Solarna elektrana snage 7,4 kW – procedura izgradnje, energetska, ekološka i ekonomska efikasnost i vreme otplate

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Marin Ivošev Nenad Maričić

Apstrakt

Početkom maja 2022. godine, u Rumi je na privatnom stambenom objektu, izgrađena i puštena u pogon solarna elektrana instalisane snage 7,4 kW. Osnovni cilj bio je da se proizvedena električna struja koristi za sopstvene potrebe, a eventualni višak preusmeri i elektrodistributivni sistem EPS-a. To podrazumeva da su sve procedure u potpunosti u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji kao i uredbama Ministarstva za rudarstvo i energetiku Republike Srbije, kao i lokalnih organa gradske uprave u Rumi. Ovaj rad ukazuje na praktična iskustva i problematiku tokom izvođenja projekta, sa više aspekata: (a) sa aspekta faza izgradnje, (b) sa energetskog aspekta, odnosno aspekta kvaliteta konverzije solarne energije u električnu struju, (c) sa ekološkog aspekta u vidu smanjenja emisija opasnih i štetnih produkata sagorevanja kroz dimne gasove termoelektrana, (d) sa ekonomskog aspekta vezanog za finansijske uštede, isplativost i vreme otplate investicije. Glavni zaključci rada ukazuju, prvo, na jako složenu proceduru koju su propisali nadležno Ministarstvo, EPS i lokalni organi gradske uprave, a koje potencijalni investitor ovakve vrste solarnih elektrana mora da poštuje. Drugo, da je isplativost ulaganja, kada se u obzir uzmu svi troškovi izgradnje, eksploatacije, održavanja i cene električne struje, manja, a vreme otplate daleko veće od očekivanog.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
IVOŠEV, Marin; MARIČIĆ, Nenad. Solarna elektrana snage 7,4 kW – procedura izgradnje, energetska, ekološka i ekonomska efikasnost i vreme otplate. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje, [S.l.], v. 51, n. 4, p. 67-73, dec. 2022. ISSN 2560-340X. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/6839>. Datum pristupa: 27 sep. 2023
Sekcija
Tematski članci

Reference

*** https://www.google.com/search?q
*** https://www.energetskiportal.rs/obnovljivi-izvori-energije/energija-sunca/
*** https://www.mre.gov.rs/sites/default/files/2021/03/nacionalni_akcioni_plan
*** http://energetskiportal.rs/dokumenta/Strategije/Nacrt%20strategije%20razvoja%20energetike
*** https://balkangreenenergynews.com/rs/srbija-dobija-solarne-elektrane
*** https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html)
Ivošev, M., Ekološki aspekt sagorevanja energenata na primeru „Zastava energetika“, Magistarska teza, Mašinski fakultet KG, 2000
*** https://balkangreenenergynews.com/rs/prozjumeri-dobili-prve-racune-za-struju-obracun-koji-je-sve-razocarao/