Napuštene gasne i naftne bušotine kao izvori geotermalne energije

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Rudolf Tot

Apstrakt

Geotermalna energija je veliki energetski potencijal koji zahteva više pažnje. U proteklim decenijama najviše se oslanjalo na eksploataciji naftnih i gasnih bušotina – ograničen prirodni resurs koji se sve više troši, ali njegove rezerve u svetu postepeno opadaju i samim tim iza eksploatisanih suvih ili napuštenih bušotina bilo od naftne ili prirodnog gasa, koje nisu bile više isplative, ostaje bušotina koja se može koristiti u druge svrhe i samim tim i da nastavi svoju svrhu, a to je proizvodnja energije. Kod geotermalnih postrojenja, najveći financijski trošak predstavlja samo bušenje i istraživanje resursa. Kod naftnih i gasnih bušotina taj deo je obavljen, a informacije o bušotini su već poznate. Tako da se značajno smanjuju troškovi izgradnje geotermalnog postrojenja, preostaje samo rekuperacija, odnosno obnavljanje i iskorišćavanje bušotina koje su izgubile svoju primarnu svrhu, a to je proizvodnja nafte i gasa, ali su dobile svoju drugu, alternativnu mogućnost, a to je proizvodnja geotermalne energije. Postoje brojni pristupi za eksploataciju napuštenih bušotina, ali u ovom radu će biti iznesene dve mogućnosti koje su simulirane, a reč je o sistemima otvorene i sistemima zatvorene petlje razmenjivača toplote. Takođe će biti prikazani podaci o hidrotermalnim bušotinama u Vojvodini koji predstavljaju značajan izvor informacija za buduće projekte iskorišćenja bušotina u energetske svrhe.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
TOT, Rudolf. Napuštene gasne i naftne bušotine kao izvori geotermalne energije. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje, [S.l.], v. 52, n. 1, p. 93-99, apr. 2023. ISSN 2560-340X. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/6859>. Datum pristupa: 29 may 2023
Sekcija
Tematski članci

Reference

Y. Zhu, K. Li, C. Liu, and M. B. Mgijimi, “Geothermal Power Production from Abandoned Oil Reservoirs Using In Situ Combustion Technology,” Energies, vol. 12, no. 23, p. 4476, Nov. 2019, doi: 10.3390/en12234476.
*** “Average Depth of Crude Oil and Natural Gas Wells.” https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_crd_welldep_s1_a.htm (accessed Jan. 17, 2023).
J. D. Templeton, S. A. Ghoreishi-Madiseh, F. Hassani, and M. J. Al-Khawaja, “Abandoned petroleum wells as sustainable sources of geothermal energy,” Energy, vol. 70, pp. 366–373, Jun. 2014, doi: 10.1016/j.energy.2014.04.006.
A. Mehmood, J. Yao, D. Fan, K. Bongole, J. Liu, and X. Zhang, “Potential for heat production by retrofitting abandoned gas wells into geothermal wells,” PLoS One, vol. 14, no. 8, p. e0220128, Aug. 2019, doi: 10.1371/journal.pone.0220128.
X. Bu, W. Ma, and H. Li, “Geothermal energy production utilizing abandoned oil and gas wells,” Renew. Energy, vol. 41, pp. 80–85, May 2012, doi: 10.1016/j.renene.2011.10.009.
X. Hu, J. Banks, Y. Guo, and W. V. Liu, “Retrofitting abandoned petroleum wells as doublet deep borehole heat exchangers for geothermal energy production—a numerical investigation,” Renew. Energy, vol. 176, pp. 115–134, Oct. 2021, doi: 10.1016/j.renene.2021.05.061.
T. Śliwa, M. Kruszewski, A. Sapińska-Śliwa, and M. Assadi, “The application of Vacuum Insulated Tubing in Deep Borehole Heat Exchangers,” AGH Drilling, Oil, Gas, vol. 34, no. 2, p. 597, 2017, doi: 10.7494/drill.2017.34.2.597.
J. W. Lund and D. H. Freeston, “World-wide direct uses of geothermal energy 2000,” Geothermics, vol. 30, no. 1, pp. 29–68, Feb. 2001, doi: 10.1016/S0375-6505(00)00044-4.
T. Kurevija and D. Vulin, “High Enthalpy Geothermal Potential of the Deep Gas Fields in Central Drava Basin, Croatia,” Water Resour. Manag., vol. 25, no. 12, pp. 3041–3052, Sep. 2011, doi: 10.1007/s11269-011-9789-y.
D. Moya, C. Aldás, and P. Kaparaju, “Geothermal energy: Power plant technology and direct heat applications,” Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 94, no. June, pp. 889–901, Oct. 2018, doi: 10.1016/j.rser.2018.06.047.
*** “Energy security of the Republic of Serbia,” Beograd, 2022. [Online]. Available: https://www.mre.gov.rs/sites/default/files/2022/02/energy_security_of_the_republic_of_serbia.pdf.
Đ. Bašić, M. Marić, G. Dragutinović, J. Petrović, B. Gvozdenac, and D. Štrbac, “Mogućnosti Korišćenja Energetskog Potencijala Geotermalnih Voda U Vojvodini.” Prometej, Novi Sad, p. 205, 2009.
M. Martinović, M. Mandić Zlokolica, and Z. Vukićević, Geotermalni_atlas_AP_Vojvodine. Beograd – Novi Sad: Pokrajinski sekreatrijat za energetiku i mineralne sirovine, 2010.