Provera funkcionalnosti klimatizacionog postrojenja u prelaznim termičkim režimima

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Branislav Todorović

Apstrakt

Klimatizacioni sistemi ugrađeni u objekat bilo koje namene dimenzionišu se za tzv. projektne uslove, koji obuhvataju najniže zimske i najviše letnje temperature, pa se njihovi toplotni i rashladni kapaciteti proveravaju kasnije u uslovima što bližim projektnim. Međutim, kvalitet ponašanja sistema i njegova usaglašenost sa fizičkim karakteristikama objekta najbolje se proveravaju i procenjuju u prelaznim režimima, koji nastaju pri promenama toplotnih uticaja. Primer ispitivanja železničkog vagona, uz simulaciju različitih uslova u kojima će raditi klimatizaciono postrojenje, pokazuje šta takve provere otkrivaju i ustanovljavaju i potvrđuju da slična testiranja i provere treba obavljati i u građevinskim objektima.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
TODOROVIĆ, Branislav. Provera funkcionalnosti klimatizacionog postrojenja u prelaznim termičkim režimima. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje, [S.l.], v. 28, n. 2-3, p. 73-77, nov. 2016. ISSN 2560-340X. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/686>. Datum pristupa: 09 aug. 2020
Sekcija
Tematski članci