Predikcija energetskih performansi sistema sa toplotnom pumpom (metodom BIN) na primeru poslovne zgrade UNIQA

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Marko G. Ignjatović Slobodan Pejković

Apstrakt

Predikcija energetskih performansi zgrade je veoma bitna jer omogućava inženjerima da, između ostalog, evaluiraju potrošnju energije kao i troškove redovnog korišćenja sistema. Postoje brojne metode za predikciju, od prostih do veoma kompleksnih, ali je izbor odgovarajuće metode jednako važan kao i činjenica da metode predikcije treba koristiti u svakodnevnom poslu. U ovom radu prikazana je predikcija potrošnje energije i procena operativnih troškova metodom BIN pri realizaciji sistema rekuperacije otpadne toplote na primeru poslovne zgrade u Beogradu. Predloženo rešenje rekuperacije otpadne toplote postavljanjem toplotne pumpe između otpadnog i svežeg vazduha upoređeno je sa postojećim sistemom pripreme vazduha za klimatizaciju i pokazano je da postoji veliko smanjenje troškova pripreme vazduha, u iznosu blizu 85%. Primenjena metodologija nije kompleksna i može biti primenjivana u svim aplikacijama toplotnih pumpi gde se kao izvor koristi vazduh, pod pretpostavkom da postoje adekvatni klimatski podaci. Dodatno, predstavljen je načina generisanja potrebnih podataka BIN iz podataka sadržanih u tipičnoj meteorološkoj godini.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
IGNJATOVIĆ, Marko G.; PEJKOVIĆ, Slobodan. Predikcija energetskih performansi sistema sa toplotnom pumpom (metodom BIN) na primeru poslovne zgrade UNIQA. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje, [S.l.], v. 52, n. 3, p. 23-29, sep. 2023. ISSN 2560-340X. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/6958>. Datum pristupa: 04 dec. 2023
Sekcija
Tematski članci

Reference

Pérez-Lombard, L., Ortiz, J. and Pout, C. (2008). A review on buildings energy consumption information, Energy and Buildings, Vol. 40, No. 3, pp. 394-398.
*** DOE, 2010 Buildings energy data book, (2011). Office of energy efficiency and renewable energy, US Department of Energy.
Bojić, M., Nikolić., N., Nikolić, D., Skerlić, J. and Miletić I. (2011). A simulation appraisal of performance of different HVAC systems in an office building, Energy and Buildings, Vol. 43, pp. 1207-1215.
*** Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada, Sl. glasnik Republike Srbije, 61/2011, Republika Srbija, Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja.
Ignjatović, M., Stojiljković, M., Vučković, G., Blagojević, B. (2022). Analysis of BIN weather data from different periods for the City of Niš, Innovative Mechanical Engineering, Vol. 1 (1), pp. 43-56
*** Repository of free climate data for building performance simulation, http://climate.onebuilding.org/WMO_Region_6_Europe/SRB_Serbia/index.html
*** ASHRAE Handbook of Fundamentals; American Society of Heating Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc.: Atlanta,GA, USA, 2001.
Knebel, D. E. (1983) Simplified Energy Analysis Using the Modified Bin Method; American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc.: Atlanta, GA, USA.
*** Osiguranje UNIQA Design of heat recovery system with heat pumps. FilterFrigo d.o.o. Belgrade, 2019.