Uticaj odvajača nekondenzibilnih gasova na rad amonijačne rashladne instalacije

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Aleksa Mandić Uroš Milovančević Vladimi Beljanski Milena Otović Vladimir Černicin

Apstrakt

U okviru ovog rada biće obrađena analiza eksploatacionih karakteristika rashladnog postrojenja pivare koja se nalazi u Tuzli, nakon ugradnje uređaja za odvajanje nekondenzibilnih gasova Danfoss IPS 8. Da bi se analiza poput ove mogla u potpunosti ispravno sprovesti, mora se na početku razumeti gde se u pivarskoj industriji javljaju potrebe za hlađenjem, kao i mehanizmi akumulacije i odvajanja nekondenzibilnih gasova. Na taj način sagledava se širi koncept i postiže sinteza opštih i specifičnih zaključaka.
Nakon teorijske obrade termodinamičkih osnova amonijačnog rashladnog postrojenja prikazan je model po kome je izvršena analiza godišnjih ušteda. Rezultati analize prikazani su u vidu godišnjih ušteda u potrošnji električne energije, a samim tim i novca, za različite eksploatacione uslove konkretnog rashladnog postrojenja sa i bez odvajača nekondenzibilnih gasova. Na kraju ove analize urađen je takođe i proračun količine ispuštenih nekondenzibilnih gasova.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
MANDIĆ, Aleksa et al. Uticaj odvajača nekondenzibilnih gasova na rad amonijačne rashladne instalacije. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje, [S.l.], v. 52, n. 3, p. 31-37, sep. 2023. ISSN 2560-340X. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/6959>. Datum pristupa: 16 july 2024
Sekcija
Tematski članci

Reference

Joshi, Anand, Cold Chain journal, Volume 5, Number 2, July-August 2014.
Markoski, Mile, Rashladni uređaji, Drugi deo, Mašinski fakultet, Beograd, 2013.
*** Danfoss User Guide, Intelligent Purging System (IPS8), Ammonia
Rockwell, Thomas C., Efficiency Tips for Automated Purging of Refrigeration Systems, The Technical Report, Refrigerating Engineers & Technicians Association, June 2002.
Vujić, Sava, Rashladni uređaji, Mašinski fakultet, Beograd, 1990.
*** Johnosn Controls, Better refrigeration efficiency and lower costs with the AP1000 Air Purger, 11.2015.
*** Parker Hannifin Corporation, Auto Purger Model V200 Product Bulletin 75-00 J
Franović, Kristina, Tehnološki proces proizvodnje piva, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2016.
Mandić, Aleksa, Master (M.Sc.) rad, Mašinski fakultet, Beograd, 2022.
*** Handbook-Refrigeration, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Atlanta, Georgia, 2006.
Vasiljević, Bogosav M., Miloš J. Banjac, Priručnik za termodinamiku, Mašinski fakultet, Beograd, 2012.
*** Obrazac za temperaturu po vlažnom termometru: https://physicscalc.com/physics/wet-bulb-calculator/
*** Cena električne energije u BiH: https://www.globalpetrolprices.com/Bosnia-and-Herzegovina/electricity_prices/
*** Danfoss Installation guide, Electric purge valve AKVA 10, Replacement of filter and orifice.

Najčitanije od istog autora