Automatizacija procesa sertifikacije postojećeg građevinskog fonda

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Sanja Dubljević Bojan Tepavčević Aleksandar Anđelković

Apstrakt

Razvijanje strategija i planova za smanjenje negativnog uticaja postojećeg građevinskog fonda na životnu sredinu njihovom obnovom vrlo je aktuelna tema kako u Evropskoj uniji, tako i u naučnim krugovima. Metod opisan u ovom tekstu potvrđuje stav sistema za sertifikaciju održivosti zgrada – BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) analiziranog u ovom radu, da projektovanje održivih zgrada ne mora nužno da bude složenije i skuplje od onih koje samo ispunjavaju obavezne zahteve zakonske regulative. Predstavljeni alat omogućuje automatizovani uvid ostvarenost kredita BREEAM tokom čitavog procesa planiranja rekonstrukcije i sanacije postojećih zgrada u realnom vremenu i samim tim u velikoj meri pojednostavljuje proces procene uticaja na životnu sredinu. Namenjen je projektantima koji se bave analizom i procenom zgrada u okruženju BIM (Building Information Modeling). Za njegovo kreiranje korišćen je jezik za vizuelno programiranje (Visual Programming Language – VPL) „Dynamo“, koji je integrisan u BIM softver Autodesk Revit i obrađena je jedna od kategorija iz priručnika BREEAM. Buduća istraživanja će biti usmerena na unapređivanje alata u smislu povećanja broja obrađenih kategorija BREEAM, primene ove metode na druge sisteme za sertifikaciju zgrada, kao i upotrebe tokom projektovanja novih zgrada.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
DUBLJEVIĆ, Sanja; TEPAVČEVIĆ, Bojan; ANĐELKOVIĆ, Aleksandar. Automatizacija procesa sertifikacije postojećeg građevinskog fonda. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje, [S.l.], v. 52, n. 3, p. 39-43, sep. 2023. ISSN 2560-340X. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/6960>. Datum pristupa: 04 dec. 2023
Sekcija
Tematski članci

Reference

*** European Commission, Directive (EU) 2018/844 of the european parliament and of the Council of 30 May 2018 Amending Directive 2010/31/EU on the Energy Performance of Buildings and Directive 2012/27/EU on Energy Efficiency. 2018.
*** European Commission, Proposal for a directive of the european parliament and of the Council on the Energy Performance of Buildings (Recast). 2021. Accessed: Mar. 15, 2023. [Online]. Available: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52021PC0802.
Nwodo, M., C. J. Anumba, and S. Asadi, BIM-Based Life Cycle Assessment and Costing of Buildings: Current Trends and Opportunities, American Society of Civil Engineers (ASCE), Jun. 2017, pp. 51–59. doi: 10.1061/9780784480847.007.
Sacks, R., C. Eastman, G. Lee, and P. Teicholz, BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Designers, Engineers, Contractors, and Facility Managers, 3rd ed. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2018.
Ansah, M. K., X. Chen, H. Yang, L. Lu, and P. T. I. Lam, A review and outlook for integrated BIM application in green building assessment, Sustainable Cities and Society, vol. 48. Elsevier Ltd, Jul. 01, 2019. doi: 10.1016/j.scs.2019.101576.
Nocerino, G., M. F. Leone, Computational LEED: computational thinking strategies and Visual Programming Languages to support environmental design and LEED credits achievement, Energy Build, vol. 278, p. 112626, Jan. 2023, doi: 10.1016/J.ENBUILD.2022.112626.
*** World Green Building Council, Green Building Rating Systems. Accessed: Jul. 26, 2023. [Online]. Available: https://worldgbc.org/
*** BREEAM: https://bregroup.com/products/breeam/ (accessed Feb. 17, 2023).
*** BRE Global Limited, BREEAM International Non-Domestic Refurbishment 2015. 2015.
*** Collaboration, „Integrated Information and the Project Lifecycle in Building Design, Construction and Operation, Construction Users Roundtable (CURT),” WP-1202 Cincinnati, OH, USA, 2004.
Picco, M., R. Lollini, and M. Marengo, Towards energy performance evaluation in early stage building design: A simplification methodology for commercial building models, Energy Build, vol. 76, pp. 497–505, Jun. 2014, doi: 10.1016/J.ENBUILD.2014.03.016.
Dubljević, S., B. Tepavčević, and A. Anđelković, Computational BIM method for automated insight into BREEAM credits achievement in the refurbishment evaluation process of an existing building, in 8. SpliTech – International Conference on Smart and Sustainable Technologies, Bol, Croatia, 2023.