Uticaj termičkog efekta na raspodelu pritiska u zgradama

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ivan Ranđelović Branislav Todorović Aleksandra Krstić

Apstrakt

Ovaj timski rad se bavi istraživanjem na polju raspodele pritisaka u zgradama pod utucajem termičkog efekta. Posebna pažnja je posvećena atrijumskom objektu kao jednom od realnih graditeljskih oblika gradskih prostora prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, značajnog sa urbanističko-arhitektonskog, energetsko-klimatološkog i socijalno-ekonomskog aspekta.
Primenom osnovnih principa termičkog efekta na raspodelu pritisaka u složenim uslovima višespratnih atrijumskih zgrada, omogućeno je sagledavanje uticaja konfiguracije atrijuma, tj. njegove visine i položaja otvora, na rspodelu pritisaka.
Istraživanje u ovoj oblasti takođe pokazuje potencijal prirodne ventilacije i pasivnog hlađenja, kao doprinos energetski efikasnoj i održivoj arhitekturi, kao i građevinarstvu u celini.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
RANĐELOVIĆ, Ivan; TODOROVIĆ, Branislav; KRSTIĆ, Aleksandra. Uticaj termičkog efekta na raspodelu pritiska u zgradama. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje, [S.l.], v. 30, n. 2, p. 53-57, nov. 2016. ISSN 2560-340X. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/765>. Datum pristupa: 01 july 2022
Sekcija
Tematski članci

Reference

[1] ***: Principles of the Heating and Air Conditioning, A Handbook Fundamentals, American Society of Heating and Refrigerating and AirConditioning Engineers, Inc., ASHRAE, Atlanta, USA, 1993.
[2] ***: Wind Towers, Detail in Building, BATTLE McCARTHY CONSULTING ENGINEERS, Academy Editions, West Sussex, U.K., 1999.
[3] Liddament, Martin w.: Air Infiltration, Calculation Techniques -An Applications Guide, Air Infiltration and Ventilation Centre, Bracknell, Berkshire, U.K., 1986.
[4] Pucar, Mila, Milan M. Pajević, Milica Jovanović-Popović: Bioklimatsko planiranje i projektovanje, Urbanistički parametri, Zavet, Beograd, 1994.
[5] Radonić, M.: Grejanje i vetrenje, Građevinska knjiga, 3. dopunjeno izdanje, Beograd, 1967.

Najčitanije od istog autora

1 2 > >>