Uticaj vetra na raspodelu pritisaka u zgradama

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ivan Ranđelović Branislav Todorović Aleksandra Krstić

Apstrakt

Sve češća žarka leta na našim prostorima, kao i intenzivnija potreba za rashlađivanjem, glavni su motivi za istraživanje u oblasti prirodne ventilacije. Tema ovog rada je višespratna atrijumska zgrada i njena prilagodljivost u smislu maksimalnog iskorišćenja energije vertra. Njegovo prisutsvo je od velikog uticaja na raspodelu pritisaka, pa samim tim i na uslove ventilacije objekata. posebna pažnja u radu je posvećena varijantnim rešenjima, tj. "tornju", "L tornju" i "hvataču", kao osnovnim završnim elementima atrijuma u funkciji korišćenja energije vetra.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
RANĐELOVIĆ, Ivan; TODOROVIĆ, Branislav; KRSTIĆ, Aleksandra. Uticaj vetra na raspodelu pritisaka u zgradama. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje, [S.l.], v. 30, n. 4, p. 61-64, nov. 2016. ISSN 2560-340X. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/790>. Datum pristupa: 13 aug. 2020
Sekcija
Tematski članci

Reference

[1] *** : Prinicples of the Heating and Air Conditioning - A Handbook - Fundamentals, American Society of Heating and refrigerating and AirConditioning Engineers, Inc., ASHRAE, Atlanta, USA, 1993.
[2] Battle McCarthy Consulting Engineers: Wind Towers - Detail in Building, Academy Editions, West Sussex, U.K., 1999.
[3] Liddament, Martin W.: Air Infiltration, Calculation techniques - An Applications Guide, Air Infiltration and Ventilation Centre, Bracknell, Berkshire, U.K., 1986.
[4] Pucar, Mila, M.M. Pajević, Milica Jovanović-Popović: Bioklimatsko planiranje i projektovanje - urbanistički parametri, Zavet, Beograd, 1994.
[5] Radonić, M.: Grejanje i vetrenje, Građevinska knjiga, treće dopunjeno izdanje, Beograd, 1967.

Najčitanije od istog autora

1 2 > >>