Povratak na detalje Ĩlanka Deset godina upotrebeugljovodonika kao rashladnog fluida u "beloj tehnici" - Kakvi su izgledi za dalju primenu? Preuzmi fajl Preuzmi PDF